ClickCease
KontaktB2B

V-Ringi

V-Ringi

Pierścienie uszczelniające typu „v” to uszczelnienia dynamiczne ruchu obrotowego. Są jednoczęściowe, wykonane całkowicie z elastomeru. Rozciąga się je i osadza bezpośrednio na wale, z którym wykonują ruch obrotowy. Naturalna siła zaciskowa korpusu uszczelnienia nie pozwala na jego przesuwanie, dzięki czemu naprężona warga uszczelniająca dociśnięta jest do elementu zabudowy. Sprężystość uszczelnienia pozwala także na przesunięcia osiowe i wychylenia kątowe wału.

v-ring_budowa

Najczęściej stosuje się je jako dodatkowe uszczelnienie wspomagające, ponieważ wirująca warga uszczelniająca spełniającą funkcję odrzutnika bardzo dobrze radzi sobie z dużym zanieczyszczeniem. Pierścienie typu „v” mogą być stosowane samodzielnie, i zależnie od sposobu montażu – chronić przed zanieczyszczeniami bądź utrzymywać środek smarny.

v-ring_zabudowa

ODMIANY KONSTRUKCYJNE

Przykładowe oznaczenie uszczelnienia typu v-ring, to 75 VA 60NBR, gdzie:

 • 75 – rozmiar
 • VA – odmiana konstrukcyjna
 • 60 – twardość materiału według skali Shore’a (ShA)
 • NBR – symbol materiału


W zależności od wymagań odporności chemicznej i odporności termicznej danej aplikacji stosowane są różne rodzaje materiału.

 STOSOWANE OZNACZENIAZAKRES TEMPERATURODPORNOŚĆBRAK ODPORNOŚCI
KAUCZUK NITRYLOWY NBR -30°C DO +100°C
KRÓTKOTRWALE DO +120°C
 • OLEJE SILNIKOWE, TRANSFORMATOROWE, OPAŁOWE
 • SMARY
 • PŁYNY HYDRAULICZNE
 • WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE
 • PROPAN
 • BUTAN
 • BENZYNĘ
 • ALKOHOLE,
 • WODNE ROZTWORY SOLI
 • ROZCIEŃCZONE KWASY I ZASADY W NIEWYSOKICH TEMPERATURACH
 • WODĘ DO 60°C. (SPECJALNE 100°C)
 • OLEJE I SMARY SILIKONOWE
 • PŁYNY HAMULCOWE NA BAZIE GLIKOLU
 • CIECZE HYDRAULICZNE TYPU HFD
 • STĘŻONE KWASY I ŁUGI
 • WĘGLOWODORY AROMATYCZNE I CHLOROWANE (NP. BENZEN, TRI)
 • ESTRY
KAUCZUK FLUOROWY (VITON®) FPM, FKM -20°C DO +200°C
 • OLEJE I SMARY MINERALNE (RÓWNIEŻ Z DODATKAMI USZLACHETNIAJĄCYMI)
 • WĘGLOWODORY AROMATYCZNE I ALIFATYCZNE
 • TRUDNOPALNE CIECZE HYDRAULICZNE NA BAZIE FOSFOROESTRÓW I WĘGLOWODORÓW CHLOROWANYCH (HSC)
 • PRÓŻNIĘ
 • PROMIENIOWANIE UV
 • OZON
 • KWASY NIEORGANICZNE (SOLNY, SIARKOWY, FOSFOROWY, AZOTOWY)
 • STĘŻONE KWASY ORGANICZNE (OCTOWY, MRÓWKOWY)
 • STĘŻONE ROZTWORY ŁUGU SODOWEGO I KWASÓW
 • KETONY, ESTRY I ETERY MAŁOCZĄSTECZKOWE NP.: OCTAN ETYLU, DOKSAN
 • GORĄCA WODA I PARA WODNA
KAUCZUK SILIKONOWY VMQ, MVQ, SI -50°C DO +200°C
KRÓTKOTRWALE DO +230°C
 • OLEJE I SMARY MINERALNE,
 • ROZCIEŃCZONE ROZTWORY SOLI,
 • TLEN,
 • ALKOHOLE,
 • WODĘ DO 100°C,
 • OZON,
 • WARUNKOWO ODPORNE NA NIEPALNE CIECZE HYDRAULICZNE HSD
 • STĘŻONE KWASY I ZASADY
 • ESTRY I ETERY
 • WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE I AROMATYCZNE (TOULEN, KSYLEN)
 • PARA WODNA POWYŻEJ 100°C

Aby uzyskać szczegółowe informacje, pobierz katalog V-Ringów ERIKS lub skontaktuj się z naszymi handlowcami.

eriks_v-rings

ERIKS v-ringsNIPOL S.C. | NIP: 7481003807 | tel: +48 32 415 03 12 | e-mail: raciborz@nipol.pl

Strona www.nipol.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.