ClickCease
KontaktB2B

X-Ringi

X-Ringi

X-ringi, zwane także Q-ringami lub Quad-ringami, to pierścienie uszczelniające o symetrycznym przekroju w kształcie litery „x”. Podobnie jak o-ringi wykonywane są głównie z elastomerów (np. NBR).

Przykładowe oznaczenie pierścienia typu x-ring, to 24,99×3,53 70NBR”, gdzie:

 • 24,99 – średnica wewnętrzna
 • 3,53 – średnica przekroju
 • 70 – twardość materiału według skali Shore’a (ShA)
 • NBR – Symbol materiału

x-ring_przekrój

X-ringi mogą pracować zarówno jako uszczelnienia statyczne, jak i dynamiczne. Sposób zabudowy jest bardzo podobny do zabudowy o-ringów, lecz w porównaniu z nimi wykazują znacznie większą stabilność


x-ring_zabudowa

 

W zależności od wymagań odporności chemicznej i odporności termicznej danej aplikacji stosowane są różnego rodzaju materiały; podstawowym jest kauczuk nitrylowy.

 OZNACZENIATEMPERATURA PRACYODPORNOŚĆBRAK ODPORNOŚCI
KAUCZUK NITRYLOWY NBR -30°C DO +100°C
KRÓTKOTRWALE DO +120°C
 • OLEJE SILNIKOWE, TRANSFORMATOROWE, OPAŁOWE
 • SMARY
 • PŁYNY HYDRAULICZNE
 • WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE
 • PROPAN
 • BUTAN
 • BENZYNA
 • ALKOHOLE
 • WODNE ROZTWORY SOLI
 • ROZCIEŃCZONE KWASY I ZASADY W NIEWYSOKICH TEMPERATURACH
 • WODA DO 60°C (SPECJALNE 100°C)
 • OLEJE I SMARY SILIKONOWE
 • PŁYNY HAMULCOWE NA BAZIE GLIKOLU
 • CIECZE HYDRAULICZNE TYPU HFD
 • STĘŻONE KWASY I ŁUGI
 • WĘGLOWODORY AROMATYCZNE I CHLOROWANE (NP. BENZEN, TRI)
 • ESTRY
KAUCZUK ETYLOWO-PROPYLENOWY EPDM -50°C DO +130°C
 • GORĄCA WODA I PARA WODNA
 • ROZTWORY KWASÓW I ZASAD
 • KETONY, ESTRY I ETERY MAŁOCZĄSTECZKOWE
 • ROZTWORY MYDŁA I ŚRODKÓW PIORĄCYCH
 • TRUDNOPALNE CIECZE HYDRAULICZNE TYPU HSC, HSD
 • PŁYNY HAMULCOWE NA BAZIE GLIKOLI
 • WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, AROMATYCZNE I CHLOROWANE
 • OLEJE I SMARY MINERALNE
 • MATERIAŁY PĘDNE
KAUCZUK FLUOROWY (VITON®) FPM, FKM -20°C DO +200°C
 • OLEJE I SMARY MINERALNE (RÓWNIEŻ Z DODATKAMI USZLACHETNIAJĄCYMI)
 • WĘGLOWODORY AROMATYCZNE I ALIFATYCZNE
 • TRUDNOPALNE CIECZE HYDRAULICZNE NA BAZIE FOSFOROESTRÓW I WĘGLOWODORÓW CHLOROWANYCH (HSC)
 • PRÓŻNIA
 • PROMIENIOWANIE UV
 • OZON
 • KWASY NIEORGANICZNE (SOLNY, SIARKOWY, FOSFOROWY, AZOTOWY)
 • STĘŻONE KWASY ORGANICZNE (OCTOWY, MRÓWKOWY)
 • STĘŻONE ROZTWORY ŁUGU SODOWEGO I KWASÓW
 • KETONY, ESTRY I ETERY MAŁOCZĄSTECZKOWE NP.: OCTAN ETYLU, DOKSAN
 • GORĄCA WODA I PARA WODNA

 Aby uzyskać szczegółowe informacje, pobierz katalog ERIKS lub skontaktuj się z naszymi handlowcami.

technical_handbook

ERIKS 
technical handbookNIPOL S.C. | NIP: 7481003807 | tel: +48 32 415 03 12 | e-mail: raciborz@nipol.pl

Strona www.nipol.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.